Dragon Age: Inquisition Patch 2 – Polish

For patch notes in other languages, click here

Drodzy użytkownicy,

Udostępniamy dziś aktualizację do Dragon Age: Inkwizycja, zawierającą poprawki usprawniające działanie gry. Oto lista wprowadzonych zmian:

Data premiery: 9 grudnia 2014

Kampania

 • Usunięto błąd, którego efektem było błędna identyfikacja rasy/klasy/płci postaci gracza
 • Usunięto błąd powodujący zmianę głosu postaci gracza na domyślny podczas modyfikacji ustawień Hawke’a
 • Zwiększono czas podświetlenia elementów otoczenia po użyciu przeszukiwania i dodano funkcję ich oznaczania na minimapie
 • Poprawiono kwestie dialogowe, które znacząco wydłużały czas przejścia do kolejnej części rozmowy, chyba że zostały ręcznie pominięte
 • Usunięto błąd powodujący unoszenie się postaci nad ziemią po dłuższej rozgrywce
 • [PC] Poprawiono płynność gry podczas rozmów
 • [PC] Naciśnięcie klawisza interakcji (domyślnie „F”) będzie powodować zabranie całej zawartości skrzyni bądź innego pojemnika
 • [PC] Włosy powinny być mniej lśniące na niższych ustawieniach graficznych
 • [PC] Poprawiono działanie funkcji „naciśnij, aby mówić” w przypadku korzystania z klawiatury i myszki
 • [PC] Dodano możliwość obracania modeli postaci przy pomocy myszy w menu, gdzie takie modele są wyświetlane
 • [PC] Dodano możliwość włączenia / wyłączenia opcji aktywacji widoku taktycznego przy pomocy kółka myszy
 • [PC] Ukrycie interfejsu ekranowego na PC będzie teraz powodować jego całkowite zniknięcie
 • [PC] Wprowadzono możliwość przeciągania na pasek szybkiego dostępu zdolności z niewybranego drzewka
 • [PC] Usunięto błąd związany z dostępną na pasku szybkiego wyboru funkcją zmiany stanu interfejsu dla widoku taktycznego, pojawiający się w sytuacji, gdy widok taktyczny nie był używany
 • [PC] Usunięto błąd powodujący aktywację ataków po kliknięciu elementów na pasku szybkiego dostępu podczas korzystania z technologii Eyefinity
 • [PC] Usunięto błąd powodujący samoczynną aktywację przycisków myszki w menu
 • [PC] Usunięto błąd mogący uniemożliwić „upuszczanie” elementów przeciąganych myszką w obrębie menu
 • [PC] Usunięto błąd powodujący brak animacji ikony podczas tworzenia shaderów przez Mantle na ekranach wczytywania
 • [PC] Usunięto błąd powodujący migotanie kursora podczas wskazywania celów ataków obszarowych
 • [PC] Usunięto błąd mogący powodować zawieszanie się gry w menu startowym
 • [PC] Usunięto błąd powodujący brak reakcji ze strony gry przy stole narad, wymagający kliknięcia prawym przyciskiem myszy
 • [PC] Usunięto błąd mogący powodować przeskakiwanie widoku podczas rozglądania się za pomocą myszy
 • [PC] Przytrzymanie prawego przycisku myszy i naciskanie klawiszy odpowiadających za obrót kamery w widoku taktycznym będzie powodować przesunięcie kursora w ten sam sposób, co poza widokiem taktycznym
 • [PC] Wprowadzono zmiany poprawiające działanie technologii Mantle
 • [PC] Wskaźnik pauzy na pasku szybkiego dostępu nie powinien być już podświetlony, gdy gra nie jest wstrzymana
 • [PS3] Liczbę miejsc na zapisy stanu gry zwiększono do 30
 • [PS4] Poprawiono płynność rozmów, gdy w tle trwa dalsza instalacja gry
 • [PS4] Liczbę miejsc na zapisy stanu gry zwiększono do 50
 • [360] Usunięto błąd mogący powodować nieprawidłowe dekodowanie wstawek filmowych
 • [360] Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry po wybraniu urządzenia magazynującego, gdy wyświetlane było ostrzeżenie o konieczności wyboru urządzenia
 • [360] Usunięto błąd połączenia wyświetlany dwukrotnie przy próbie logowania do Origin na konsoli bez połączenia z Xbox Live
 • Różne poprawki stabilności działania gry
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry po niektórych rozmowach
 • Pewni mocniejsi przeciwnicy będą teraz odporni na działanie Pola Zakłócającego
 • Stworzenia znajdujące się w trybie „rag doll” znieruchomieją, gdy zostanie włączona pauza
 • Duchowe Ostrze nie aktywuje już ataków kombinacyjnych
 • Pewne zdolności wykorzystujące skupienie będą działać niezależnie od używanej broni
 • Poprawiono kilka błędów związanych z importem stanu świata z DA Keep
 • Usunięto błędy mogące powodować zniknięcie wskaźnika wyboru kwestii dialogowych podczas rozmów
 • Usunięto błąd związany ze zmianą postaci podczas wyboru celu dla zdolności obszarowej
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się dźwięku podczas korzystania ze zdolności obszarowych przy otwartym menu kołowym
 • Usunięto błąd uniemożliwiający ukończenia zadania „Przechowanie”, jeśli gracz umieścił części klucza w urządzeniu, a następnie opuścił lokację bez gotowego klucza
 • Usunięto drżenie kamery przy jej nieznacznym przemieszczaniu podczas tworzenia postaci
 • Usunięto błąd powodujący automatyczne zatrzymywanie gry po zakończeniu działania zdolności Zamieć
 • Usunięto błąd powodujący wyłączenie funkcji wibracji kontrolera
 • Usunięto błąd, którego efektem mogło być przeniesienie się Imshaela w miejsce, gdzie gracz nie mógł z nim walczyć
 • Usunięto błąd powodujący brak aktualizacji tekstu interakcji w widoku taktycznym
 • Usunięto błąd powodujący niewłaściwe wyświetlanie many lub wytrzymałości na portretach postaci podróżujących na wierzchowcach
 • Usunięto błąd powodujący zawieszanie się gry podczas wczytywania zapisu w jednej z lokacji, gdzie odbywa się walka ze smokiem
 • Usunięto błąd powodujący zawieszanie się gry podczas łączenia z serwerami Dragon Age
 • Okaleczające Ciosy dają teraz premię do obrażeń w wysokości 15%, a nie .15%
 • Poprawiono cienie na włosach Cullena podczas niektórych wstawek filmowych
 • Usunięto błąd umożliwiający w pewnych okolicznościach pomijanie czasu odnowienia zdolności
 • Usunięto błąd umożliwiający graczom całkowite unikanie obrażeń
 • Usunięto błąd powodujący niemożność anulowania rozkazów interakcji z trebuszami w widoku taktycznym
 • Usunięto błąd powodujący utratę kontroli nad drużyną po przejściu do widoku taktycznego w chwili włączenia się wstawki filmowej
 • Usunięto błąd powodujący reset liczby mikstur po zmianie składu drużyny
 • Usunięto błąd powodujący zawieszanie się gry podczas łączenia z serwerami Dragon Age w menu głównym
 • Usunięto błąd powodujący samoczynne zamykanie się menu kołowego
 • Usunięto błąd uniemożliwiający użycie funkcji zmiany rozmiaru ekranu, wymagający wyjścia i ponownej aktywacji tej funkcji
 • Usunięto skryptowany autozapis na Zachodnim Podejściu, mogący powodować zniknięcie pewnych bohaterów niezależnych, wymagający opuszczenia lokacji i następnie powrotu do niej
 • Usunięto błąd powodujący blokowanie się w terenie członków drużyny idących za graczem
 • Usunięto błąd powodujący niemożność interakcji z pewnymi księgami w Podniebnej Twierdzy
 • Poprawiono typ pola, do którego przynależą pewne przedmioty rzemieślnicze
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niepełnych nazw przedmiotów w sklepach
 • Poprawiono informację o typie broni dla pewnych jej elementów stworzonych z użyciem funkcji rzemiosła
 • Pierścienie wyświetlane na podłożu wokół smoków skalują się w widoku taktycznym
 • Radar będzie widoczny podczas samouczka, nawet jeśli gracz ukrył interfejs ekranowy
 • Radar będzie pokazywać punkty nawigacyjne natychmiast po wyjściu z menu, bez konieczności uprzedniego wykonania ruchu postacią
 • Namierzanie celów będzie anulowane w chwili przejścia do widoku taktycznego
 • Poprawiono sortowanie w menu modyfikacji przedmiotów

Gra wieloosobowa

 • Usunięto błąd powodujący przyznawanie ujemnego doświadczenia w niektórych meczach rozgrywanych przez sieć
 • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry podczas zmiany postaci w niektórych menu trybu sieciowego
 • Przeklęte skrzynie w trybie sieciowym nie różnią się już wyglądem od skrzyń zwyczajnych
 • Usunięto błąd powodujący brak pewnych informacji na ekranie podsumowania meczu w trybie sieciowym, gdy połączenie z serwerami jest utrudnione
 • Usunięto błąd powodujący utratę przez gracza możliwości celowania, jeśli zginął podnosząc przedmiot w trybie sieciowym
 • Usunięto błąd, w wyniku którego w przypadku migracji gospodarza po zakończeniu meczu w trybie sieciowym pozostali gracze nie mogli zobaczyć ekranu podsumowania meczu
 • Usunięto błąd powodujący zakłócanie interakcji gracza z obiektami w trybie sieciowym
 • Usunięto błąd, w wyniku którego po wyjściu z meczu zakończonego niepowodzeniem gospodarz wracał do pustej poczekalni
 • Poprawiono wygląd zejść z półek w trybie sieciowym
 • Usunięto błąd powodujący niemożność zdobycia kluczy w trybie sieciowym
 • Usunięto błąd umożliwiający graczom korzystanie ze zdolności po śmierci w trybie sieciowym