Dragon Age: Inquisition Patch 9 – Polish

Patch notes in other languages available here.

==============================

Dragon Age™: Inquisition Patch 9

==============================

Poprawiono błąd, w wyniku którego zresetowanie dowolnej opcji mogło powodować reset poziomu trudności gry.

Usunięto błąd mogący powodować samoczynne spożywanie mikstur po przejściu do trybu celowania i jego anulowaniu.

Usunięto błąd mogący powodować niewyświetlanie się górnej części laski Yavanalis w trybie online.

Dodano skrót klawiszowy dla niszczenia przedmiotów w trybie online.

Usunięto błędy powodujące wychodzenie niektórych zlokalizowanych tekstów poza ramki.

Usunięto błąd mogący powodować podwajanie doświadczenia i innych statystyk w trybie online.

[PC] Usunięto błąd mogący powodować migotanie ekranu przy włączonych technologiach AMD Crossfire i Mantle.

[Xbox One] Poprawiono błąd powodujący niepotrzebne wyświetlanie okna z informacją o połączeniu sieciowym podczas uruchamiania gry.

[PS4] Usunięto błąd mogący powodować zawieszanie się gry po utracie połączenia podczas dołączania do pełnej sesji trybu online.