Dragon Age: Inquisition Patch 5 Notes – Polish

For patch notes in other languages, click here.

============================
Dragon Age™: Inkwizycja 1.06
============================

Poprawiono funkcję włączania/wyłączania chodu, aby była niezależna od płynności działania gry.
Usunięto błąd, w wyniku którego możliwe było odnoszenie obrażeń podczas używania zdolności Kontratak.
Zaktualizowano zdolności, aby działały prawidłowo w powiązaniu z klasą przedniego pancerza.
Poprawiono działanie zdolności Szarżujący Byk, aby postacie kierowane przez SI nie chybiały celu.
Usunięto barierę otrzymywaną przez czaromiotów w momencie wejścia do akcji.
Dodano opcję dostosowania wielkości napisów dialogowych.
Poprawiono SI łuczników, aby rzadziej decydowali się na przejście do walki w zwarciu.
Poprawiono grafikę karty zapisu gry dla elfich magów.
Usunięto powiązanie jakości siatki 3D z jakością cieniowania i dodano w menu ustawień graficznych opcję dostosowania jakości cieniowania.
Usunięto błąd powodujący znikanie pewnych operacji ze stołu narad bez udziału gracza.
Usunięto błąd mogący powodować wyłączanie się gry po użyciu amuletu Odnowy Taktycznej w Podniebnej Twierdzy.
Poprawiono błąd, w wyniku którego Leliana wspomina w rozmowie o swoim udziale w walce z arcydemonem u boku Strażnika po wybraniu jej zgonu w stanie świata importowanym z Dragon Age Keep.
Usunięto błąd mogący powodować wyciszanie dźwięku po zmianie lokacji.
Usunięto błąd mogący powodować niezamierzone odtwarzanie muzyki po zmianie lokacji.
Usunięto błąd umożliwiający nieuprawnione zdobywanie dodatkowych łupów.
Usunięto błąd mogący uniemożliwiać ukończenie zadania „Kłopot w kamieniołomie”.
Dodano możliwość przechowywania przedmiotów w Kazamatach Podniebnej Twierdzy.
Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie fragmentów podłoża podczas przemieszczania się na niskich i średnich ustawieniach.
Uniemożliwiono zmianę sterowania na kontroler, gdy nie jest podłączony kompatybilny kontroler.
Umożliwiono zmianę sterowania na myszkę + klawiaturę, gdy nie jest podłączony kompatybilny kontroler.
Tymczasowa zmiana na sterowanie myszka + klawiatura, gdy nie jest podłączony kompatybilny kontroler, ale wybrano sterowanie przy pomocy kontrolera.
Poprawiono stabilność działania gry.
Profit „Zawziętość” dotyczy od tej pory wszystkich członków drużyny.
Usunięto błąd powodujący migotanie terenu przy włączonej technologii SLI/Crossfire.
Usunięto błąd umożliwiający noszenie przez Inkwizytorów qunari zbroi bitewnego maga Inkwizycji.
Tylko tryb dla jednego gracza: wprowadzono funkcję automatycznego ataku przy pomocy myszki i klawiatury, z przypisaniem przeznaczonego do tego celu klawisza.
Usunięto błąd umożliwiający wielokrotne użycie pewnych zdolności bez konieczności ich odnawiania.
Usunięto błąd, w wyniku którego pośrednie trafienia Wybuchowym Strzałem nie powodowały konieczności odnowienia zdolności i nie zużywały wytrzymałości.
Usunięto błąd powodujący pojawianie się ikony nowego przedmiotu na starych przedmiotach po użyciu funkcji zniszczenia przedmiotu w trybie online.
Dodano opcję umożliwiającą zwiększenie maksymalnego przybliżenia kamery w widoku taktycznym.