Dragon Age: Inquisition Patch 11 Notes – Polish

============================== Dragon Age™: Inquisition Patch 11 ==============================

Wydłużono czas wyświetlania końcowych slajdów w dodatku Intruz.
Poprawiono stabilność działania gry.
Usunięto błąd powodujący obniżenie obrażeń zadawanych przez Wybuchowy Strzał.
Usunięto błąd powodujący samoczynne wybieranie pewnych ukrytych zdolności.
Usunięto błąd, w wyniku którego Kasandra wspominała niewłaściwego romantycznego partnera/partnerkę gracza w Pałacu Zimowym.
Usunięto błąd powodujący brak aktywacji efektu Rogu Odwagi, jeśli był otrzymywany za pośrednictwem przedmiotu.
Usunięto problemy związane ze zbrojami Shokra-taar i Antaam-saar dla Żelaznego Byka.
Usunięto błąd uniemożliwiający zdobycie przedmiotu niezbędnego do ukończenia misji po użyciu Piętna Duchów na konkretnym wrogu.
Usunięto błąd obniżający częstotliwość występowania wydarzenia z Zaświatłem w trybie wieloosobowym.
Usunięto błąd mogący powodować wyświetlanie portretów z trybu dla jednego gracza w trybie wieloosobowym.
Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry po użyciu Doskoku i Cięcia.
Usunięto błąd, w wyniku którego jako władcę Orlais wymieniano Gasparda, mimo że godność tę sprawowała Celene.
Usunięto błąd uniemożliwiający postaciom kontrolowanym przez SI dezaktywację zdolności Linia na Piasku po ulepszeniu jej przez Wieczną Barykadę.
Usunięto błąd uniemożliwiający ukończenie finalnego starcia z dodatku Intruz w widoku taktycznym.