Dragon Age: Inquisition Patch 10 – Polish

==============================

Dragon Age™: Inquisition Patch 10

==============================

Usunięto błąd, w wyniku którego ukończenie badań związanych z niektórymi istotami wymagało zawyżonej liczby przedmiotów.
Usunięto błąd mogący powodować znikanie z dziennika zadania „Piękna, nowa Pustka”.
Usunięto błąd, w wyniku którego po zgonie bez pełnej drużyny kamera nie przełączała się na kolejnego jej członka.
Usunięto błąd, w wyniku którego nie były wyświetlane imiona części postaci w Podniebnej Twierdzy.
Usunięto błąd powodujący śledzenie niewłaściwych składników w przypadku niektórych zapotrzebowań.
Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niewłaściwych ikon dla niektórych schematów.
Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie elementów mozaiki na ścianie w Podniebnej Twierdzy.
Usunięto błąd, w wyniku którego kupiec w Zstąpieniu kupował od gracza przedmioty po zawyżonych cenach.
Usunięto błąd, w wyniku którego bronto mogły nie upuszczać materiałów do badań.
Usunięto błąd mogący powodować nieprawidłowe wyświetlanie nóg Cole’a po założeniu jednego z pancerzy.
Usunięto błąd mogący powodować nakładanie się ikon operacji na stole narad.
Usunięto błąd, w wyniku którego na wzgórzach koło Crestwood mogli nie pojawiać się przeciwnicy istotni dla ukończenia zadań.
Usunięto błąd, w wyniku którego mogły nie pojawiać się obrazy związane z niektórymi operacjami zwiadowczymi.
Usunięto błąd, w wyniku którego brama do osady Redcliffe mogła pozostać zamknięta.
Usunięto błąd, w wyniku którego surowce rzemieślnicze mogły trafiać do kategorii Kosztowności.
Usunięto błąd mogący powodować niewłaściwe rozmieszczenie lotosu świtu w ogrodzie Podniebnej Twierdzy.
Usunięto błąd, w wyniku którego część ukończonych operacji mogła nie znikać ze stołu narad.
Usunięto błąd mogący uniemożliwiać odblokowanie w kodeksie wpisu na temat Alistaira.
Usunięto błąd mogący uniemożliwić odblokowanie korony na sztandar Inkwizycji, jeśli gracz zdobył nakrycie głowy na Wybrzeżu Sztormów przed przejęciem twierdz.
Usunięto błąd mogący powodować wyświetlanie nieprawidłowych ikon wzmocnień dla niektórych zdolności.
Poprawiono stabilność działania gry.